مادر! 
اتاق خالی ام بی تو چه سرده 
مادر! 
بدون تو دل من پر درده 
فضای این خونه بی بوی تو هیچه 
صدای تو هنوز این جا می پیچه 
مادر مادر 

هنوزم تو دلم 
تموم قصه هات جوونه 
خاله سوسکه دیگه 
شعر آشتی مثه قدیما نمیخونه 
مادر مادر 

شبا با صدای لالائی های تو 
خوابیدم 
لالائی مادرم 
حالا نوبت توست تو بخواب امیدم 
مادر مادر 

مادر! 
بی تو تنها و غریبم 
اتاق خالی ام بی تو چه سرده 
مادر! 
مادر خوب و قشنگم 
بدون تو دل من پر درده 
فضای خونه بی بوی تو هیچه 
صدای تو هنوز اینجا می پیچه 
مادر مادر 

هنوزم تو دلم 
تموم قصه ها ت جوونه 
خاله سوسکه دیگه 
شعر آشتی مثه قدیما نمیخونه 

شبا با صدای لالائی های تو 
خوابیدم 
لالائی مادرم 
حالا نوبت توست تو بخواب امیدم 
مادر مادر