لالا لالا بخواب آروم نازِ بابا 
الهی ای گل زیبا بشی روزی بلند بالا
تو باشی در اوج ابرا ای دل آرا
تو باشی به ترین سهمم زدنیا
همیشه آرزو دارم شوی عاشق تر از عاشق ترینا
تو باشی سوار بر اسب ابلق به همراه مرد رویاها 

شاعر: العبد (حسین)