دخترم !

گفته بودم بهت ٬ یادت هست که ؟!

مادرها هرگز نمی میرند
فقط خونه دنیائی شون رو ترک می کنند

میدونم باورش خیلی سخته 
مخصوصا این روزها که خودش نیست 
اما فضای خونه پر از عطر حضورشه
وقتی که هنوز صدای مهربون و خسته اش رو
از جای جای خونه می شنوی 

اما این یک حقیقته 
که با گذشت زمان درکش می کنی 

مادرها تا وقتی تو دنیا هستند
یه خونه دارند که تو اون خونه
با تحمل سختی ها ٬ رنج ها
دردها و مشکلات با چنگ و دندان
از فرزندانشون مراقبت می کنند

وقتی این خونه را ترک می کنند
صاحب دوتا خونه میشن
یکی تو بهشت
یکی تو قلب فرزندانشون
مادرها می تونند شاد و خوشبخت
تو این خونه ها زندگی کنند اگر
فرزندانشون رضایتشون رو فراهم کنند
کار سختی نیست