عشقم مادرم پُشتم پدرم آنچه توانسته ام همه از لطف خدا بوده است .......................................... می نوسم برای دلم به احترام پدر ومادرم ..................................... توکل بر خدا http://1mother.ir 2020-01-19T23:11:03+01:00 text/html 2016-03-31T13:31:16+01:00 1mother.ir حسین اسطورهٌ شهامت وایثار مادر است http://1mother.ir/post/1245 <div class="post"><div class="TopPost"><div class="TopPost2"><div class="Post-title"><br></div></div></div> <div class="C-post"><div class="CenterPost"><p align="center"><font size="4"><strong>مادر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>اسطورهٌ شهامت وایثار مادر است</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تاریخ ساز مکتب پیکار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>گراجتماع چو خانه بود بهر جامعه</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تهداب وسقف وپایه ودیوار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>فرزند اگر که تب کند از گردش نسیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تا صحبدم نشسته وبیدار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>ما از وجود او ست که موجود گشته ایم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>همچون درخت میوه پر از بار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>فرقی نمیکند زن افغان که هر کجاست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>هم پاک وبانجابت وپُرکارمادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>صیاد اگر که میزند آتش به لانه اش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>همچون عقاب چوچه به منقار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>بیند اگر هزار رقم رنج ودرد وغم</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>دریای بی کرانه اسرار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>مدیون مادر است (حبیب)در تمام عمر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>زیرا همیشه عاشق دیدار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center">&nbsp;</p></div></div><br></div> text/html 2016-03-31T13:22:11+01:00 1mother.ir حسین شعری زیبا در وصف مادر به زبان مازندرانی http://1mother.ir/post/1244 <p align="justify" style="text-align: center;">ته دسه هیمه و رسن بورده&nbsp;&nbsp;/ ته قد نشا و خرمن بورده</p><p align="justify" style="text-align: center;">اتا دم راحت دنیا نکردی/ ته عمر صحرا بتتن بورده</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالالالا خسه تن بلاره&nbsp;/ شه مار بوی پیرن بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">ته مه گره دایی توئه بلاره&nbsp;/&nbsp; ته شو مسه نشی خوئه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">مسه لالا خوندسی تا صواحی&nbsp;/&nbsp; مسه داشتی آرزوئه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالا دل دارنه ارمونه بلاره&nbsp;/&nbsp; بی ته دنیا مه زندونه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">ته دوش مشته هیمه، من ته بلاره&nbsp;/&nbsp; ته دس پره پینه، من ته بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">یا نشاء کردی یا مال په دئی&nbsp;&nbsp;/ ته سر ا تن خسه، من ته بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالا چش مشته اسری&nbsp; بلاره&nbsp;&nbsp;/&nbsp; ته مه دنیای خشیه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">افتاب ته دل گوشه نوونه&nbsp;/&nbsp; بهار ته دسه ونوشه نوونه</p><p align="justify" style="text-align: center;">اگه دنیای خشی مه بووشه&nbsp;&nbsp;/ جان مار گرم کشه نوونه</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">لالالالا شه غمخواره بلاره&nbsp;/&nbsp; اسا ونه تن نخاره بلاره</p><p><div style="text-align: center;">معنی فارسی شعر:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دستت را هیزم و طناب بریده و زخمی کرده است/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">قدت را نشاء و خرمن کوبی خم نموده است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حتی یک لحظه در دنیا نیاسودی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عمرت در گشتن و دویدن در جنگل و صحرا تمام شده است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالالالا، به قربان تن خسته ات/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فدای بوی پیراهن مادرم بشوم/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که مرا در گهواره تاب می دادی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که شب ها برایم نمی خوابیدی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">برایم تا صبح لالایی می خواندی/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که برایم آرزوها داشتی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، به فدایت که دلم پر از حسرت و آرزوست/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بدون تو دنیا برایم زندان است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که کوله باری از هیزم بر پشتت نهادی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که دستانت پینه بسته است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یا مشغول نشاء و یا به دنبال دام ها روانه بودی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، چشمم پر از اشک است، به فدایت/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تو خوشی دنیای من بودی/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خورشید، حتی گوشه دل تو نمی شود/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بهار، نیز بنفشه دستانت نخواهد شد/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اگر تمام خوشی های دنیا برای من باشد/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هرگز ارزش خوابیدن در آغوش گرم مادر را نخواهد داشت/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، به فدای غمخوار خودم/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایش که اکنون تنش بیمار و رنجور است.</div></p><p style="text-align: center;">شعر از: شعبان نادری رجه،شاعر سوادکوهی.</p><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div> text/html 2016-03-31T13:11:10+01:00 1mother.ir حسین دانلود آهنگ جدید عباس ایران نژاد بنام مادر http://1mother.ir/post/1243 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید عباس ایران نژاد بنام مادر" src="http://dl.pop-music.ir/images/1395/Farvardin/Abbas-Iran-Nejad-Madar.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید عباس ایران نژاد بنام مادر" width="500" height="500" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://pop-music.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دانلود آهنگ جدید</a></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial;">عباس ایران نژاد</span>&nbsp;بنام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial;">مادر</span>&nbsp;با بالاترین کیفیت</p><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://pop-music.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Download New Music</a>&nbsp;Abbas Iran Nejad – Madar</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شاعر: علی اکرمیان , موزیک و تنظیم: امیرحسین بخشی</span></p></div></div><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="gmail_default" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="gmail_default" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">برای&nbsp;<a title="دانلود آهنگ" href="http://pop-music.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دانلود آهنگ</a>&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید …</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2016-03-31T13:01:42+01:00 1mother.ir حسین خوش بحال كسی كه مادر داشت http://1mother.ir/post/1242 <p style="text-align: center;">دختری گفت با پدر امروز :</p><p style="text-align: center;">مدرسه شور وحال دیگر داشت</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">دختری گل بدست وخندان بود&nbsp;</p><p style="text-align: center;">دختری رخت تازه در بر داشت</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">دختری خواند ؛ با صدای قشنگ</p><p style="text-align: center;">آنچه اشعار خوب ؛ از بر داشت</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">پدر رنجدیده ؛ كز اندوه&nbsp;</p><p style="text-align: center;">اشك در دیده ؛ دل پر آذر داشت</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">گفت امروز ؛ روز مادر بود !</p><p style="text-align: center;">خوش بحال كسی كه مادر داشت&nbsp;</p> text/html 2016-01-16T15:14:00+01:00 1mother.ir حسین عبادت http://1mother.ir/post/1240 <p>امام حسن عسکری علیه السلام: </p> <p>لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ </p> <p>عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است. </p> <p>تحف العقول، ص442 </p>