عشقم مادرم پُشتم پدرم آنچه توانسته ام همه از لطف خدا بوده است .......................................... می نوسم برای دلم به احترام پدر ومادرم ..................................... توکل بر خدا http://1mother.ir 2020-10-26T03:03:21+01:00 text/html 2020-05-26T00:26:00+01:00 1mother.ir حسین علی جان http://1mother.ir/post/1249 <p>علی جان بنه تی پای می دو تا چومان سر </p> <p>علی جان بگذار پایت را بر روی دو چشمانم </p> <p>آخه من تی عاشقم تویی علی می تاج سر </p> <p>آخر عاشق تو هستم و تو تاج سر منی </p> <p>چی بگم کی ره بگم فرس مره کی خسته یم<br> </p> <p>چه بگویم به چه کسی بگویم به دادم برس که خسته ام </p> <p>ایتا جان بی نفس غریب و دیل شیکسته یم </p> <p>بدنی بی جان دارم، غریب و دلشکسته ام </p> <p>تویی بی کسان کس امی امره هم نفس<br> </p> <p>تو کس همه‌ی بی کسانی و با ما همنفس </p> <p>جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس </p> <p>به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس </p> <p>علی جان بنه تی پای می دو تا چومان سر </p> <p>علی جان بگذار پایت را بر روی دو چشمانم </p> <p>آخه من تی عاشقم تویی علی می تاج سر </p> <p>آخر عاشق تو هستم و تو تاج سر منی </p> <p>چی بگم کی ره بگم فرس مره کی خسته یم<br> </p> <p>چه بگویم به چه کسی بگویم به دادم برس که خسته ام </p> <p>ایتا جان بی نفس غریب و دیل شیکسته یم </p> <p>بدنی بی جان دارم، غریب و دلشکسته ام </p> <p>تویی بی کسان کس امی امره هم نفس<br> </p> <p>تو کس همه بی کسانی و با ما همنفس </p> <p>جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس </p> <p>به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس </p> <p>علی تی گدایمه تی عشق مبتلایم<br> </p> <p>گدای تو ام علی و مبتلا به عشقت </p> <p>همه ی می دیلخوشی هنه تی خاک پایمه </p> <p>همه‌ی دلخوشی من این است که خاک پای تو ام </p> <p>تی محبت به دیل دارم علی که زنده یم<br> </p> <p>علی با محبت تو که به دل دارم زنده ام </p> <p>تی هوا ره پر زنم تی باغ ره پرنده یم </p> <p>به هوای تو پر می زنم و پرنده باغ توام </p> <p>تویی بی کسان کس امی امره هم نفس<br> </p> <p>تو کس همه بی کسانی و با ما همنفس </p> <p>جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس </p> <p>به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس </p> <p>اون قدر شبانده روز تی نام من به لب دارم<br> </p> <p>آنقدر شبانه روز نامت بر لبم جاریست </p> <p>چی شبان کی تا سحر تی یاد امره گب دارم </p> <p>چه شبها که تا سحر با یادت صحبت دارم </p> <p>دوخانم همش علی می دست دیل فدم تره<br> </p> <p>صدایت می کنم علی و دست و دلم برای تو </p> <p>آخه می امید آرزو تویی فرس مره </p> <p>آخر امید و آرزویم تویی به دادم برس </p> <p>تویی بی کسان کس امی امره هم نفس<br> </p> <p>تو کس همه‌ی بی کسانی و با ما همنفس </p> <p>جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس </p> <p>به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس </p> text/html 2020-05-26T00:16:00+01:00 1mother.ir حسین پنجره طلا به زبان گیلكی http://1mother.ir/post/1248 <p> یاحسین من تی او نامه بمیرم </p> <p>تی او گنبد طلا ره بیمیرم </p> <p>یاحسین می آرزو این كه بیم </p> <p>تی او پنجره طلایه بگیرم </p> <p>یعنی بة منم بیم تی كربلایه بیدینم </p> <p>گول آرزوی مو تی كربلا میان بچینم </p> <p>یا حسین هر كی تی تعریف كونه </p> <p>ایی می دیل كوچیك خون د وكونه </p> <p>یا حسین آخه مو تی نوحه خوانم </p> <p>روز شب می دیل میان همش تره من دوخوانم </p> <p>یا حسین اگر دینی گناه كارم </p> <p>ولی می ایدیل خوش او دنیا میان تره دارم </p> <p>یاحسین داروی درد دردمندان تو اسی </p> <p>شافی روزجزاء روز قیامت تو اسی </p> <p>یاحسین شط فرات این همه اب </p> <p>تشنه لب به بشی تی اصغر بخواب؟ </p> <p>یاحسین شط فرات این همه آب </p> <p>علی اكبرنخوری یه قطره اب؟ </p> <p>یا حیسن منم( سیرنگ) تی نوكرم تی خاك پا </p> <p>جان تی علی اصغر امی ایران بپا(2) </p> text/html 2020-05-26T00:10:00+01:00 1mother.ir حسین متن نوحه گیلکی http://1mother.ir/post/1247 <h2><a href="http://13700.blog.ir/1395/04/01/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C">متن های مداحی گیلکی</a></h2> <p>متن مداحی شام غریبان به زبان فارسی و گیلکی </p> <p>(فارسی)ای نور چشمان ترم(2) در سوگ تو نوحه گرم ازمقتل خونین تو آید صدای مادرم </p> <p>ای وای حسینم (3) </p> <p>(گیلکی)بیگیفته ماتم همه جا دیل در نوایه(2) به عشق مظلوم حسین عالم عزایه </p> <p>بزن به سینه مظلوم حسینه ( مولا حسین شهید وهم سالار دینه)(2) </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(فارسی) ای خفته بر خاک زمین(2) با ناله های آتشین گوید کنار پیکرت پیغمبر اکرم چنین </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(گیلکی) مظلومی جه در کربلا آخر فدا سر از طفل شیش ماهه بیگیر تا جان اکبر </p> <p>کوفی؟چی واستی بی وفا بی بی وفا بی کوفی؟چی واستی پور جه ظلم وهم جفا بی </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(فارسی) شد پاره پاره پیکرت (2) بر روی نیزه شد سرت آتش گرفتم از غمت بوسه زنم بر حنجرت </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(گیلکی)تی دیل بامو کی نوجوانانه بو کوشتی تو اکبره رعنایه میدانه بوکوشتی </p> <p>مگه نیدیی اصغره خوشکله لبانه همه بوکوشتی بی وفا!تشنه لبانه </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(فارسی)قلب مرا آزرده اند جان مرا افسرده اند ای یوسف زهرا چرا پیراهنت را برده اند </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>(گیلکی) ای بی وفا !کوفی تو آخر چی بوکودی تو نازنین رقیه یه یتیم بوکودی (2) </p> <p>شرم از دیل زهرای اطهر تو نوکودی ا نازنین یاران تو پرپر بوکودی(2) </p> <p>ای وای حسینم(3) </p> <p>نوشته شده توسط ذاکر اهل بیت میلاد کاظمی کسمایی </p> <p>مجمع مذهبی تعزیه خادم الحسین (ع) </p> text/html 2016-03-31T09:01:16+01:00 1mother.ir حسین اسطورهٌ شهامت وایثار مادر است http://1mother.ir/post/1245 <div class="post"><div class="TopPost"><div class="TopPost2"><div class="Post-title"><br></div></div></div> <div class="C-post"><div class="CenterPost"><p align="center"><font size="4"><strong>مادر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>اسطورهٌ شهامت وایثار مادر است</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تاریخ ساز مکتب پیکار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>گراجتماع چو خانه بود بهر جامعه</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تهداب وسقف وپایه ودیوار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>فرزند اگر که تب کند از گردش نسیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>تا صحبدم نشسته وبیدار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>ما از وجود او ست که موجود گشته ایم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>همچون درخت میوه پر از بار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>فرقی نمیکند زن افغان که هر کجاست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>هم پاک وبانجابت وپُرکارمادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>صیاد اگر که میزند آتش به لانه اش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>همچون عقاب چوچه به منقار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>بیند اگر هزار رقم رنج ودرد وغم</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>دریای بی کرانه اسرار مادر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>مدیون مادر است (حبیب)در تمام عمر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>زیرا همیشه عاشق دیدار مادراست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="center">&nbsp;</p></div></div><br></div> text/html 2016-03-31T08:52:11+01:00 1mother.ir حسین شعری زیبا در وصف مادر به زبان مازندرانی http://1mother.ir/post/1244 <p align="justify" style="text-align: center;">ته دسه هیمه و رسن بورده&nbsp;&nbsp;/ ته قد نشا و خرمن بورده</p><p align="justify" style="text-align: center;">اتا دم راحت دنیا نکردی/ ته عمر صحرا بتتن بورده</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالالالا خسه تن بلاره&nbsp;/ شه مار بوی پیرن بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">ته مه گره دایی توئه بلاره&nbsp;/&nbsp; ته شو مسه نشی خوئه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">مسه لالا خوندسی تا صواحی&nbsp;/&nbsp; مسه داشتی آرزوئه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالا دل دارنه ارمونه بلاره&nbsp;/&nbsp; بی ته دنیا مه زندونه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">ته دوش مشته هیمه، من ته بلاره&nbsp;/&nbsp; ته دس پره پینه، من ته بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">یا نشاء کردی یا مال په دئی&nbsp;&nbsp;/ ته سر ا تن خسه، من ته بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">لالا چش مشته اسری&nbsp; بلاره&nbsp;&nbsp;/&nbsp; ته مه دنیای خشیه بلاره</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="justify" style="text-align: center;">افتاب ته دل گوشه نوونه&nbsp;/&nbsp; بهار ته دسه ونوشه نوونه</p><p align="justify" style="text-align: center;">اگه دنیای خشی مه بووشه&nbsp;&nbsp;/ جان مار گرم کشه نوونه</p><p align="justify" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">لالالالا شه غمخواره بلاره&nbsp;/&nbsp; اسا ونه تن نخاره بلاره</p><p><div style="text-align: center;">معنی فارسی شعر:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دستت را هیزم و طناب بریده و زخمی کرده است/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">قدت را نشاء و خرمن کوبی خم نموده است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حتی یک لحظه در دنیا نیاسودی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عمرت در گشتن و دویدن در جنگل و صحرا تمام شده است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالالالا، به قربان تن خسته ات/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فدای بوی پیراهن مادرم بشوم/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که مرا در گهواره تاب می دادی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که شب ها برایم نمی خوابیدی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">برایم تا صبح لالایی می خواندی/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که برایم آرزوها داشتی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، به فدایت که دلم پر از حسرت و آرزوست/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بدون تو دنیا برایم زندان است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که کوله باری از هیزم بر پشتت نهادی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایت که دستانت پینه بسته است/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یا مشغول نشاء و یا به دنبال دام ها روانه بودی/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، چشمم پر از اشک است، به فدایت/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تو خوشی دنیای من بودی/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خورشید، حتی گوشه دل تو نمی شود/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بهار، نیز بنفشه دستانت نخواهد شد/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اگر تمام خوشی های دنیا برای من باشد/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هرگز ارزش خوابیدن در آغوش گرم مادر را نخواهد داشت/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لالا، به فدای غمخوار خودم/&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به فدایش که اکنون تنش بیمار و رنجور است.</div></p><p style="text-align: center;">شعر از: شعبان نادری رجه،شاعر سوادکوهی.</p><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div>