پدرم ، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم

فرشته ها هم میتوانند مرد باشند...........
  سرم را نه ظلم می تواند خم کند ، نه مرگ ، نه ترس ،

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم......همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم که باهربارتراشیده شدن،کوچک و کوچک تر میشود . . .


ولی پدر . . .


یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند ،

خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست .

فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد . . .


بیایید قدردان باشیم . . .

                                          به سلامتی پدر و مادرها


واینم تقدیم به مادربزرگ عزیزم که دوروز پیش سومین سالگرد دوریش  بود...


دست پر مهر مادر تنها دستی است که اگر کوتاه از دنیا هم باشد ، از تمام دستها بلند تر است...


    دوستت دارم باتمام وجودم...